funkcja makro excel

Jak zrobić makro w Excelu? Tworzenie Makra w Excelu

Czytelnik! Prosimy pamiętać, że wszystkie porady i porady wprowadzone na naszej witrynie nie zastąpią samodzielnej konsultacji ze specjalistą/profesjonalistą. Korzystanie z informacji umieszczonych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Redakcja i wydawcy naszej strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie pomocy zamieszczanych na portalu.

Aby utworzyć makro w Excelu, należy najpierw otworzyć arkusz kalkulacyjny i wykonać kilka kroków:

 1. Przejdź do zakładki „Developer” w górnym menu. Jeśli zakładki Developer nie jest widoczne, trzeba ją aktywować w „Opcjach” lub „Ustawieniach” programu.
 2. Kliknij przycisk „Record Macro” w sekcji „Code” na zakładce Developer.
 3. W oknie „Record Macro”, wpisz nazwę dla swojego makra oraz opcjonalnie, opis i skrót klawiszowy.
 4. Kliknij przycisk „OK”, aby rozpocząć rejestrowanie makra.
 5. Wykonaj działania, które chcesz, aby makro wykonało. Na przykład, możesz formatować tekst, wprowadzić dane lub wykonać obliczenia.
 6. Kliknij przycisk „Stop Recording” na zakładce Developer, aby zakończyć rejestrowanie makra.
 7. Makro zostanie zapisane i może być uruchamiane za pomocą przycisku „Run” na zakładce Developer, skrótu klawiszowego lub z listy makr w „Macros” w sekcji „Code” na zakładce Developer.
 8. Makro można edytować za pomocą „Visual Basic Editor”, który dostępny jest na zakładce Developer w sekcji „Code”

Pamiętaj, że makro zapisane w arkuszu kalkulacyjnym będzie dostępne tylko w tym arkuszu, ale można je również zapisać jako moduł w przyszłym użyciu we wszystkich arkuszach. Makra w Excelu mogą być bardzo przydatne w automatyzacji powtarzających się czynności i przyspieszaniu pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Mogą one zawierać różne polecenia, takie jak formatowanie, sortowanie, kopiowanie i wklejanie danych, tworzenie wykresów czy też automatyczne wypełnianie pól formularzy. Jednym z przykładów użycia makra może być automatyczne wypełnianie kolumny z datą wprowadzenia danych. Makro może automatycznie wstawić aktualną datę do komórki, gdy tylko użytkownik wprowadzi dane do innej komórki w wierszu. Innym przykładem jest automatyczne sortowanie danych. Makro może automatycznie sortować dane według określonych kryteriów, takich jak nazwisko lub numer ID, za każdym razem, gdy dane są dodawane lub edytowane.

Makra mogą również być wykorzystywane do automatyzacji bardziej skomplikowanych procesów, takich jak generowanie raportów czy analizowanie danych. W takim przypadku, makro może przetwarzać dane z kilku arkuszy kalkulacyjnych i tworzyć nowe arkusze z wynikami lub wykresy. Aby tworzyć bardziej zaawansowane makra, można skorzystać z języka VBA (Visual Basic for Applications), który jest używany do programowania makr w Excelu. VBA pozwala na tworzenie makr za pomocą kodu, co pozwala na większą elastyczność i kontrolę nad procesami automatyzacji. Ogólnie rzecz biorąc, makra w Excelu mogą być bardzo przydatne w automatyzacji powtarzających się czynności i przyspieszaniu pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Dzięki nim można zwiększyć efektywność i oszczędzić czas, który można przeznaczyć na inne zadania.

funkcja makro excel

Co to jest makro i do czego służy

Makro to pojęcie związane z programowaniem i oznacza skrypt lub sekwencję komend, które automatycznie wykonują określone zadania. Makra mogą być używane w różnych programach, takich jak arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu czy aplikacje do projektowania graficznego. Makro jest rodzajem automatyzacji, która pozwala na zwiększenie efektywności i przyspieszenie wykonywania powtarzalnych czynności. Przykładowo, w arkuszu kalkulacyjnym makro może być używane do automatycznego formatowania komórek, generowania raportów czy importowania danych z innych źródeł. W edytorze tekstu makro może służyć do automatycznego formatowania tekstu, wstawiania szablonów czy skracania często używanych skrótów. W aplikacji do projektowania graficznego makro może być używane do automatycznego tworzenia elementów graficznych, np. przycisków czy ikon.

Makro może być tworzone przy użyciu różnych języków programowania, takich jak VBA (Visual Basic for Applications), JavaScript, Python czy C++. Tworzenie makra wymaga pewnej wiedzy z zakresu programowania, jednak istnieją również narzędzia, które pozwalają na tworzenie makr bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Warto wspomnieć, że makro mogą być potencjalnie niebezpieczne, ponieważ mogą zawierać złośliwe kody. Dlatego ważne jest, aby korzystać tylko z makr pochodzących z bezpiecznych źródeł oraz upewnić się, że makro jest odpowiednio zabezpieczone przed atakami z zewnątrz. Podsumowując, makro to skrypt lub sekwencja komend, które pozwalają na automatyzację powtarzalnych czynności i zwiększenie efektywności pracy. Makra mogą być tworzone w różnych językach programowania i mogą być używane w różnych programach, takich jak arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu czy aplikacje do projektowania graficznego. W zależności od potrzeb i wiedzy, makro mogą być tworzone za pomocą specjalistycznych narzędzi lub narzędzi przeznaczonych dla osób bez specjalistycznej wiedzy. Makra mogą być bardzo przydatne w usprawnieniu pracy, jednak należy pamiętać, że mogą one również stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu, dlatego ważne jest korzystanie tylko z makr pochodzących z bezpiecznych źródeł i odpowiednie zabezpieczenie ich przed atakami z zewnątrz.

jak napisać makro w excelu

Jak stworzyć makro w Excelu krok po kroku

Tworzenie makra w Excelu jest łatwym sposobem na automatyzację często powtarzających się czynności. Makro pozwala na zapisanie serii komend i późniejsze ich odtwarzanie. Oto krok po kroku instrukcja, jak stworzyć makro w Excelu:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w Excelu, na którym chcesz stworzyć makro.
 2. Kliknij na zakładce „Developer” w pasku narzędzi. Jeśli nie widzisz zakładki „Developer”, musisz ją najpierw aktywować w opcjach programu.
 3. Kliknij na przycisk „Record Macro” (lub „Rozpocznij nagrywanie”).
 4. Wprowadź nazwę i skrót klawiszowy dla swojego makra (opcjonalnie możesz dodać opis).
 5. Wprowadź czynności, które chcesz automatyzować, takie jak formatowanie, sortowanie lub wprowadzanie danych.
 6. Po zakończeniu czynności, kliknij na przycisk „Stop Recording” (lub „Zakończ nagrywanie”).

Tworzone makro zostanie zapisane w arkuszu kalkulacyjnym, w którym zostało utworzone. Możesz je później odtworzyć, klikając na przycisk „Macros” w zakładce „Developer” i wybierając odpowiednie makro z listy. Makro można też odtworzyć poprzez skrót klawiszowy, który został przypisany podczas tworzenia makra. Warto pamiętać, że makra tworzone w Excelu mogą być wykorzystywane tylko w tym programie. Jeśli chcesz używać swojego makra w innych programach lub na innych komputerach, musisz je wyeksportować do formatu VBA lub skompilować do pliku EXE.

 1. Aby odtworzyć makro, kliknij na przycisk „Macros” w zakładce „Developer” i wybierz odpowiednie makro z listy. Możesz też użyć skrótu klawiszowego, który został przypisany podczas tworzenia makra.
 2. Makro można też edytować, jeśli chcesz zmienić jego działanie. Aby to zrobić, kliknij na przycisk „Macros” w zakładce „Developer”, wybierz odpowiednie makro z listy i kliknij na przycisk „Edit”. Zostanie otwarty edytor VBA, w którym możesz modyfikować kod makra.
 3. Makro można też skompilować do pliku EXE, aby można było go używać na innych komputerach bez konieczności posiadania programu Excel. Aby to zrobić, kliknij na przycisk „Macros” w zakładce „Developer”, wybierz odpowiednie makro z listy i kliknij na przycisk „Create EXE”.
 4. Makro można też wyeksportować do formatu VBA, aby można było go używać w innych programach. Aby to zrobić, kliknij na przycisk „Macros” w zakładce „Developer”, wybierz odpowiednie makro z listy i kliknij na przycisk „Export”.
 5. Makra są świetnym sposobem na automatyzację często powtarzających się czynności w Excelu, a ich tworzenie jest łatwe i proste. Pamiętaj jednak, że makra mogą być potencjalnie niebezpieczne, dlatego ważne jest, aby pobierać je tylko z zaufanych źródeł i regularnie aktualizować swój program Excel.

jak stworzyć makro w excelu

Jakie są rodzaje makr w Excelu?

W Excelu istnieje kilka rodzajów makr, które można wykorzystać do automatyzacji różnych czynności. Makra to skrypty napisane w języku VBA (Visual Basic for Applications), które pozwalają na automatyzację czynności, takich jak formatowanie komórek, tworzenie raportów czy też automatyczne wykonywanie operacji matematycznych. Pierwszym rodzajem makr jest makro rejestrujące. Służą one do rejestrowania czynności, które użytkownik wykonuje ręcznie w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie do powtarzania tych czynności w przyszłości. Makra rejestrujące są łatwe w obsłudze i pozwalają na szybkie automatyzowanie czynności, takich jak formatowanie komórek czy tworzenie tabel przestawnych. Drugim rodzajem makr są makro przycisków.

Służą one do tworzenia przycisków, które po naciśnięciu wykonują określone czynności. Makra przycisków są szczególnie przydatne, gdy chcemy, aby użytkownicy mogli łatwo i szybko wykonywać określone czynności w arkuszu kalkulacyjnym. Trzecim rodzajem makr są makro modułów. Służą one do tworzenia modułów, które zawierają kod VBA i mogą być używane przez różne makra w arkuszu kalkulacyjnym. Makra modułów pozwalają na tworzenie skomplikowanych i zaawansowanych skryptów, które mogą być używane w wielu różnych makrach. Czwartym rodzajem makr są makro formularzy. Służą one do tworzenia formularzy, które pozwalają użytkownikom na wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego w prosty i łatwy sposób. Makra formularzy pozwalają na zwiększenie interaktywności arkusza kalkulacyjnego i umożliwiają użytkownikom na szybkie i łatwe wprowadzanie danych, co zwiększa efektywność pracy. Piątym rodzajem makr są makro obsługujące zdarzenia. Służą one do automatyzowania czynności, które mają być wykonane w odpowiedzi na określone zdarzenie, takie jak otwarcie arkusza kalkulacyjnego lub wprowadzenie danych do komórki. Makra obsługujące zdarzenia pozwalają na automatyzowanie czynności, które są powtarzane często, co zwiększa efektywność pracy. Szóstym rodzajem makr są makro służące do automatyzowania pracy z innymi programami. Służą one do automatyzowanie czynności, takich jak wysyłanie e-maili czy też automatyczne otwieranie innych programów.

Makra te pozwalają na integrację Excela z innymi programami i umożliwiają automatyzację czynności związanych z pracą z innymi programami. W Excelu istnieje wiele rodzajów makr, które można wykorzystać do automatyzacji różnych czynności. Każdy rodzaj makr ma swoje unikalne cechy i zastosowanie, dlatego ważne jest, aby dobrać odpowiedni rodzaj makra do konkretnego zadania. Dzięki makrom, praca w Excelu staje się bardziej efektywna i przyjemna.

jak zrobić makro

Jak edytować i usuwać makro w Excelu?

Edytowanie i usuwanie makr w Excelu jest proste i można to zrobić za pomocą kilku prostych kroków. Aby edytować makro w Excelu, należy najpierw otworzyć arkusz kalkulacyjny, w którym chcesz edytować makro. Następnie należy przejść do zakładki „Developer” i wybrać „Visual Basic” lub „Makro”. Po otwarciu okna „Visual Basic Editor” możesz edytować kod makra, które już istnieją lub tworzyć nowe. Jeśli chcesz usunąć makro, musisz najpierw znaleźć makro, które chcesz usunąć. Możesz to zrobić przez przejście do zakładki „Developer” i wybieranie „Makro”, a następnie wybieranie makra, które chcesz usunąć z listy. Po znalezieniu makra, kliknij „Delete” lub „Usuń” i potwierdź swoją decyzję. Pamiętaj, że po usunięciu makra nie będzie możliwości jego przywrócenia, więc upewnij się, że jest to makro, które naprawdę chcesz usunąć. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje makro przed nieupoważnionym dostępem, możesz zabezpieczyć je hasłem. Aby to zrobić, przejdź do zakładki „Developer” i wybierz „Makro”, a następnie wybierz makro, które chcesz zabezpieczyć. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Zabezpiecz makro”, a następnie wprowadź hasło. Ogólnie rzecz biorąc, edytowanie i usuwanie makr w Excelu jest proste i można to zrobić za pomocą kilku prostych kroków.

Upewnij się, że rozumiesz, co robisz przed usunięciem makra, aby uniknąć utraty ważnych informacji. Oprócz edytowania i usuwania istniejących makr, możesz również tworzyć nowe makro w Excelu. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki „Developer” i wybrać „Makro”. W oknie „Makro” należy wpisać nazwę nowego makra i kliknąć przycisk „Create”. Następnie możesz wybrać, czy chcesz napisać kod makra ręcznie, czy też skorzystać z opcji „Record Macro”, która pozwala na automatyczne zarejestrowanie kroków, które wykonujesz w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli decydujesz się na ręczne tworzenie makra, będziesz mieć dostęp do okna „Visual Basic Editor”, gdzie możesz edytować i tworzyć kod makra. W Excelu istnieje wiele różnych komend, które można użyć do tworzenia makr, takich jak „If. . . Then. . . Else”, „For. . . Next” oraz „Do. . . Loop”, pozwalających na automatyzację różnych czynności. Jeśli już skończysz tworzyć swoje makro, możesz je uruchomić, przechodząc ponownie do zakładki „Developer” i wybierając „Makro”, a następnie wybierając makro, które chcesz uruchomić i klikając przycisk „Run”. Pamiętaj, że makro mogą być bardzo przydatne w automatyzacji powtarzających się czynności, ale należy uważać, aby nie tworzyć makr, które mogłyby być potencjalnie szkodliwe dla twojego arkusza kalkulacyjnego lub innych plików. Zawsze należy dokładnie przetestować makro przed ich użyciem, upewnić się, że działają prawidłowo i że są bezpieczne.

tworzenie makr excel

Jak zabezpieczyć swoje makro w Excelu przed nieuprawnionym dostępem?

Aby zabezpieczyć swoje makro w Excelu przed nieuprawnionym dostępem, istnieje kilka różnych metod. Oto kilka z nich:

 1. Ustawienie hasła na makro: Możesz ustawić hasło na swoje makro, aby tylko osoby, które znają to hasło, mogły je uruchomić. Aby to zrobić, wybierz opcję „Narzędzia” w menu Excela, a następnie wybierz „Makra” i „Zabezpiecz makro”.
 2. Ustawienie poziomu zabezpieczenia: Excel pozwala na ustawienie poziomu zabezpieczenia makr, który pozwala na określenie, które makra mogą być uruchomione, a które nie. Aby to zrobić, wybierz opcję „Opcje” w menu Excela, a następnie wybierz „Centrum zabezpieczeń”.
 3. Ograniczenie dostępu do pliku: Możesz ograniczyć dostęp do swojego pliku Excela tylko do wybranych osób poprzez ustawienie hasła dostępu do pliku. Aby to zrobić, wybierz opcję „Plik” w menu Excela, a następnie wybierz „Otwórz” lub „Zapisz jako” i ustaw hasło dostępu.
 4. Użyj programu do zabezpieczania plików: Istnieją również programy specjalnie przeznaczone do zabezpieczania plików Excel, takie jak Microsoft Office 365 Information Protection lub Third-Party Program.
 5. Użyj programu do odzyskiwania hasła: Istnieją również programy, które pozwalają na odzyskanie zapomnianego hasła do pliku Excel. Należy jednak pamiętać, że te programy nie są oficjalnie wspierane przez Microsoft i mogą nie być skuteczne w przypadku skomplikowanych haseł.

Ważne jest, aby pamiętać, że żadne z tych metod nie jest całkowicie niezawodne i że najlepszą metodą zabezpieczenia jest regularne tworzenie kopii zapasowej.

 1. Użyj VBA project: Jeśli chcesz mieć jeszcze większą kontrolę nad swoimi makrami, możesz skorzystać z VBA project. VBA project pozwala na zabezpieczenie swoich makr przed nieuprawnionym dostępem poprzez ustawienie hasła dostępu do projektu oraz możliwość blokowania i udostępniania określonych modułów.
 2. Użyj kontroli wersji: Jeśli pracujesz w zespole lub chcesz mieć możliwość śledzenia zmian w swoich makrach, możesz skorzystać z kontroli wersji. Kontrola wersji pozwala na tworzenie kopii zapasowych pliku Excel oraz śledzenie zmian w makrach i innych elementach pliku.
 3. Dostosuj UAC: Zmiana poziomu zabezpieczeń User Account Control (UAC) w systemie operacyjnym pozwala na ograniczenie uprawnień użytkownika do uruchamiania makr z pliku excel.
 4. Ogranicz dostęp do sieci: Jeśli pracujesz z plikami Excel na komputerze, który jest podłączony do sieci, ważne jest, aby ograniczyć dostęp do pliku tylko do wybranych osób. Możesz to zrobić poprzez ustawienie zasad bezpieczeństwa na poziomie sieci lub poprzez użycie oprogramowania do zarządzania dostępem.

Podsumowując, istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie swoich makr w Excelu przed nieuprawnionym dostępem. Ważne jest, aby połączyć kilka różnych metod, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa pliku. Należy pamiętać, że regularne tworzenie kopii zapasowych pliku jest niezbędne, aby zabezpieczyć swoje dane przed utratą.

Jakie są najciekawsze przykłady zastosowania makr w Excelu?

Excel to jedno z najpopularniejszych narzędzi do przetwarzania danych, które jest używane przez wielu specjalistów z różnych dziedzin. Makra to jedna z jego mocniejszych stron, ponieważ pozwalają one na automatyzację rutynowych zadań i przyspieszenie pracy. Oto kilka ciekawych przykładów zastosowania makr w Excelu:

 1. Automatyzacja raportów – Makra mogą być używane do automatycznego generowania raportów z danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym. Można na przykład użyć makra do filtrowania danych, sortowania, agregowania i formatowania raportu, co pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności.
 2. Import danych z innych źródeł – Makra mogą być używane do importowania danych z innych źródeł, takich jak pliki tekstowe, bazy danych lub inne arkusze kalkulacyjne. Można na przykład użyć makra do pobierania danych z internetu i automatycznego wprowadzania ich do arkusza kalkulacyjnego.
 3. Wysyłanie automatycznych e-maili – Makra mogą być używane do automatycznego wysyłania e-maili z załącznikami lub z informacjami zawartymi w arkuszu kalkulacyjnym. Można na przykład użyć makra do automatycznego wysyłania raportów do określonych odbiorców w określonym czasie.
 4. Tworzenie wykresów i grafik – Makra mogą być używane do automatycznego tworzenia wykresów i grafik na podstawie danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym. Można na przykład użyć makra do automatycznego generowania wykresów liniowych, słupkowych lub kołowych na podstawie danych z różnych komórek.
 5. Kontrola dostępu – Makra mogą być używane do kontrolowania dostępu do arkusza kalkulacyjnego. Można na przykład użyć makra do blokowania lub ograniczania dostępu do określonych komórek lub arkuszy dla określonych użytkowników. Makra mogą również być używane do tworzenia list użytkowników z uprawnieniami do odczytu lub edycji oraz do automatycznego generowania haseł dostępu.
 1. Automatyzacja procesów biznesowych – Makra mogą być również używane do automatyzacji procesów biznesowych, takich jak fakturowanie, rozliczanie i zarządzanie projektami. Makra mogą być używane do automatycznego generowania faktur na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych, a także do automatycznego generowania raportów z postępu projektu.
 2. Tworzenie skryptów – Makra mogą być również używane do tworzenia skryptów, które mogą być używane do automatyzacji zadań w innych aplikacjach. Makra mogą być używane do tworzenia skryptów, które mogą automatycznie otwierać inne aplikacje, wprowadzać dane lub wykonywać inne zadania.

Te przykłady pokazują, jak potężne narzędzie mogą być makra w Excelu. Makra pozwalają na automatyzację rutynowych zadań, przyspieszenie pracy i usprawnienie procesów biznesowych. Używanie makr w Excelu może być trudne na początku, ale po opanowaniu podstaw, staje się bardzo przydatne i pozwala zwiększyć efektywność pracy.

One thought on “Jak zrobić makro w Excelu? Tworzenie Makra w Excelu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × dwa =