Jak działają urządzenia do badania hydrantów?

Sprawny hydrant jest kluczowy dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Hydranty powinny być regularnie poddawane przeglądom, jak jednak można sprawdzić, że rzeczywiście spełniają swoją rolę? Służą do tego specjalnie zaprojektowane urządzenia.

Jak wybrać odpowiedni sprzęt?

Przeglądu hydrantów dokonuje się zawsze przy oddawaniu budynku do użytkowania, a późniejszych latach konieczne jest dokonywanie okresowych kontroli sprzętu. Konserwacji hydrantów dokonują specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami, a terminy zalecanych przeglądów wyznaczane są przez producenta, ale nie powinien być to okres dłuższy niż 12 miesięcy. Usługa przeglądu musi zostać przeprowadzona zgodnie z Polskimi normami.

Niezbędnym narzędziem podczas takich przeglądów jest urządzenie do badania hydrantów, które można zamówić w Ekofit. Urządzenie służy do konserwacji hydrantów wewnętrznych. Głównym celem urządzenia jest dokonywanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów, dlatego bardzo ważne jest, aby sprzęt do badań został wykonany z wysokiej jakości materiałów, które są odporne na wilgoć i wodę.

Urządzenia od Ekofit są wyposażone w nowoczesne dysze pomiarowe oraz manometr glicerynowy. Zanim sprzęt trafi do użytku, przechodzi kalibrację, co pozwala laboratoryjnie wyznaczyć współczynnik K – dzięki temu urządzenie zapewnia bardzo precyzyjne i dokładne pomiary. Wszystkie dysze produkowane są zgodnie z normą ISO 2768-1 i w klasie tolerancji m, co potwierdzają świadectwa i opinie wystawione przez Główny Urząd Miar oraz Laboratorium Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Co jeszcze sprawdza się podczas przeglądów?

Coroczny przegląd hydrantów obejmuje dokładną kontrolę wszystkich urządzeń i akcesoriów wchodzących w skład systemu przeciwpożarowego. Specjaliści sprawdzają sprzęt pod kątem rozszczelnień, uszkodzeń mechanicznych, korozji, prawidłowego mocowania. Badany jest także przepływ wody oraz jakość zacisków.

Po zakończeniu przeglądu wydawany jest protokół potwierdzający sprawne działanie hydrantu lub z zaleceniami naprawy bądź wymiany sprzętu ppoż. Jeśli hydrant jest niesprawny, obowiązek jego naprawy spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, a na hydrancie zostaje umieszczona stosowna nalepka informacyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × trzy =